Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Uroczyste odsłonięcie Obeliska Dębu Katyńskiego dla uczczenia asp. Policji Bronisława Kuchty

16 września odbyło się uroczyste odsłonięcie Obeliska Dębu Katyńskiego dla uczczenia asp. Policji Bronisława Kuchty, mieszczącego się przy Publicznej szkole Podstawowej im.ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie.

„Panie Posterunkowy,
Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
Im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie
Przechowają pamięć o Panu i o 6 tysiącach polskich policjantów, zamordowanych w sowieckiej niewoli.
Chwała Bohaterom! Hańba zbrodniarzom!”

Te słowa stały się mottem uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci aspiranta policji Bronisława Kuchty zamordowanego w Twerze przez NKWD.

Ceremonia rozpoczęła się uroczystą Mszą Św., celebrowaną przez ks. proboszcza kan. Tomasza Patokę, w naszym lubichowskim kościele. Eucharystia zgromadziła nie tylko – uczniów i nauczycieli, – ale przede wszystkim znamienitych gości. Swą obecnością zaszczycili nas: poseł na Sejm RP – Jan Kilian, senator RP– Antoni Szymański, starosta starogardzki – Kazimierz Chyła, wójt Gminy Lubichowo – Andrzej Toczek, delegacja z Powiatowej Komendy Policji ze Starogardu Gdańskiego z Panem Komendantem insi. Bogusławem Ziembą na czele, przedstawiciele IPN-u, rodzina Bronisława Kuchty oraz Pani Irena Ukleja, która cudem ocalała z gehenny, jaką przeżyła na Syberii.
Po Eucharystii uczestniczyliśmy w prelekcji, którą poprowadził Pan dr Piotr Szubarczyk, przybliżając nam sylwetkę
ASP. Bronisława Kuchty oraz ponad sześciu tysięcy polskich policjantów zamordowanych w sowieckiej niewoli.

Po czasie refleksji i zadumy, jaki przeżyliśmy w kościele, udaliśmy się w asyście zaproszonych gości, pocztów sztandarowych na plac przyszkolny, gdzie odbyła się część oficjalna. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem hymnu państwowego i zaciągnięciem warty honorowej przez przedstawicieli policji. Następnie wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości i montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów kl. VII b, VIII b i VIII c. Później nastąpiło poświęcenie tablicy ku czci lokalnego bohatera oraz złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje ku chwale i pamięci wszystkich ofiar Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska.

Uroczystość wyryła w naszych sercach i pamięci bohatera lubichowskiej społeczności, który służył Polsce w 1939 roku do końca… Trwał na posterunku do momentu aresztowania przez sowieckich agresorów. Był to dzień zadumy i okazja do uczenia się i kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.
Tekst napisały: Magdalena Kuchta i Małgorzata Zaborowska.

18 września 2019
Czytaj więcej o: Uroczyste odsłonięcie Obeliska Dębu Katyńskiego dla uczczenia asp. Policji Bronisława Kuchty

Festyn Integracyjny Sportowo-Ekologiczny

Festyn integracyjny sportowo-ekologiczny

sobota, 21 września 2019r.
godz. 10.00-13.00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie, ul. Dworcowa

w programie:

*bieg rodzinny do byłego dworca dla najmłodszych i najstarszych
*bieg główny "Lubichowski Cross 10/218"

*punkt informacyjny Związku Gmin Wierzyca oraz zgłaszania odpadów do PSZOK:
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym akumulatory i baterie,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte opony
odpady odbierane będą w domu po zgłoszeniu na festynie
*konkursy ekologiczne z nagrodami dla dzieci i młodzieży
*gry i zabawy proekologiczne i prozdrowotne

organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lubichowie
Fundacja Kulturalne Pomorze

partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Nadleśnictwo Lubichowo
Związek Gmin Wierzyca
SUEZ Północ Sp. z o.o.
Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie
Sołectwo Lubichowo

17 września 2019
Czytaj więcej o: Festyn Integracyjny Sportowo-Ekologiczny

Gmina Lubichowo pozyskała dofinansowanie na modernizację dróg w kwocie 2,7 mln.

   Mamy rewelacyjną informację dla mieszkańców Gminy Lubichowo oraz odwiedzających nas turystów !!!
Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 2,7 mln na modernizację dróg w ramach funduszu dróg samorządowych, co stanowi ogromny zastrzyk dla budżetu na inwestycje w gminie.
Robimy wszystko by poprawić warunki życia mieszkańcom w codziennych dojazdach do pracy,  szkół oraz w celach rekreacyjnych.
W ramach wyż. wym. zadania odbędzie się:
-przebudowa drogi gminnej nr 226012G- Lubichowo wybudowanie ( w kierunku Czarny Las)- zakończenie prac planuje się do grudnia 2019 r.
-przebudowa drogi gminnej nr 226008G-Bietowo-Kaliska- zakończenie prac planuje się do grudnia 2019 r.
-przebudowa drogi gminnej nr 226007G -Lubichowo Wybudowanie ( Morawy)- zakończenie prac planuje się do grudnia 2019 r.
-przebudowa drogi Lubichowo- Wda- zakończenie prac planuje się do października 2020 r.

Ogłoszenia o przetargach można znaleźć na stronie: bip.lubichowo.pl

16 września 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubichowo pozyskała dofinansowanie na modernizację dróg w kwocie 2,7 mln.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego2019/2020

Dzień 2 września 2019 roku zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie, jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru. Uroczystość zainaugurowano Mszą świętą w Parafii św. Jakuba Starszego w Lubichowie , którą odprawił ksiądz Kanonik Tomasz Patoka. W obecności wszystkich zgromadzonych ksiądz Kanonik poświęcił i pobłogosławił sztandar, a następnie wręczył go przedstawicielom Rady Rodziców.

Po zakończeniu Mszy Świętej w kierunku szkoły uroczyście podążył korowód, który poprowadziła Rada Rodziców niosąca sztandar. W dalszej kolejności maszerowali uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej, gdzie nadano oficjalnie imię szkole. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście Wójt Gminy Lubichowo- Andrzej Toczek, Przewodniczący Rady Gminy -Juliusz Kalinowski, zastępca Wójta Pan Rafał Wachowiak,
ks. Stanisław Piastowski –Proboszcz Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gd., Radni Gminy, Skarbnik Gminy Lubichowo Pani Danuta Klein,  Dyrektorzy placówek oświatowych gminy oraz placówek zaprzyjaźnionych, Sołtysi obwodu szkoły, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy gminy. Pani Dyrektor szkoły Justyna Kacała serdecznie przywitała wszystkich zebranych z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu szkoły oraz złożyła szczególnie podziękowanie dotychczasowemu Dyrektorowi Gimnazjum w Lubichowie Panu Jerzemu Fiałek za współpracę oraz wsparcie jakie otrzymała.  

Gościem był także Poseł na Sejm Pan Jan Kilian, który wspomniał o bardzo ważnym wydarzeniu dla Polaków- 1 września 1939 Ataku Niemiec na Polskę i początku II wojny światowej. Podkreślał, że dzięki tym walczącym wtedy ludziom dziś Polska jest taka silna. Głos zabrał Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek, który życzył uczniom i nauczycielom by godnie reprezentowali imię Szkoły i strzegli swego sztandaru jak największego skarbu. Życzyłby w sercach zawsze na pierwszym miejscu gościł u nich: Bóg, Honor, Ojczyzna. Podkreślił także, jakim ogromnym zaszczytem jest mieć za patrona Prymasa Tysiąclecia. Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było umieszczenie pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru przez sponsorów oraz honorowych gości:

Następnie przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Pani dyrektor, która podziękowała im za ten cenny dar i przekazała go przedstawicielom społeczności uczniowskiej. Uczniowie, przyjmując Sztandar, „przyrzekli otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej miejscowości i naszej Ojczyzny”. W części artystycznej przygotowanej przez uczniów oddano ukłon ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu gdzie podkreślano jego patriotyzm. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był wierszami oraz religijnymi pieśniami.

 Uroczystość nadania szkole imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenia i przekazania Sztandaru podsumowały wymowne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które umieszczone były na tablicy: „Sztuką jest umierać za ojczyznę, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Niech będą one wskazówką dla nas wszystkich i na długo pozostaną w naszych sercach.


 

3 września 2019
Czytaj więcej o: Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego2019/2020

Zaproszenie na 2. Walne Plachandy Kociewskie

Zapraszamy na 2. Walne Plachandry Kociewskie - zlot Kociewiaków i sympatyków Kociewia, który odbędzie się 25 sierpnia br. w Arboretum w Wirtach. Szczegóły na plakacie oraz na www.walneplachandry.pl

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie na 2. Walne Plachandy Kociewskie

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było…”

Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera.

Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi dla nich Reżyser Życia, otrzymają zaproszenie na plan zdjęciowy, na którym będą znani aktorzy i youtuberzy, a także wstęp do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Ponadto, dwa najlepsze filmy konkursowe wybrane przez Komisję Konkursową zostaną udostępnione na oficjalnym profilu Reżysera Życia w serwisie społecznościowym Facebook, a ich autorzy otrzymają atrakcyjną nagrodę rzeczową. Do jednej z osób trafi aparat Canon 1300D, którym nagrywane były filmy publikowane na kanale Reżysera Życia.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo pod wskazanym adresem: https://www.facebook.com/notes/903147780061192/

 

 

30 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było…”